I Raseborgs stad finns 20 skolor inom den grundläggande utbildningen och tre inom gymnasieutbildningen. Övriga läroinrättningar i Raseborg presenteras också på dessa sidor, men i princip gäller publicerad information stadens egen verksamhet.

 

 

Läsårets 2017–2018 arbetstider i stadens skolor:

Höstterminen: tisdag 15.8.2017 – fredag 22.12.2017
(91 skoldagar)

  • Höstlov:       torsdag 19.10.2017 – fredag 20.10.2017
  • Jullov:          lördag 23.12.2017 – söndag 7.1.2018

 

Vårterminen: måndag 8.1.2018 – lördag 2.6.2018
(97 skoldagar)

  • Sportlov:      måndag 19.2.2018 – söndag 25.2.2018
  • Påsk:            fredag 30.3.2018 – måndag 2.4.2018

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag är valborgsmässoafton, måndagen 30.4.2018, en ledig dag för skolans elever och personal.

 

Läsårets 2018–2019 arbetstider i stadens skolor:

Höstterminen: tisdag 14.8.2018 – fredag 21.12.2018 (91 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 18.10.2018 – fredag 19.10.2018
  • Jullov: lördag 22.12.2018 – söndag 6.1.2019

 

Vårterminen: måndag 7.1.2019 – lördag 1.6.2019 (97 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 18.2.2019 – söndag 24.2.2019
  • Påsk: fredag 19.4.2019 – måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider. Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag, är skärtorsdagen 18.4.2019 en ledig dag för skolans elever och personal.

 

Bildningsnämndens sammanträden hösten 2017

5.9.2017 och 10.10.2017, de övriga mötesdagarna bestäms senare under hösten.

 

Bildningsnämndens medlemmar

 

 

Like it? Share it!