Screeningundersökningar för livmoderhalscancer, bröstcancer och tarmcancer erbjuds årligen för bestämda åldersgrupper.


Undersökning av livmoderhalscancer (PAPA)
Kvinnor i åldergruppen 30-60 år kallas vart femte år (jämna åren 30, 35, 40..) till screeningundersökning.

De som kallas till undersökning får närmare information hemskickad.


HusLab

Cancerorganisationer - Förebyggande av livmodercancerMammografi år 2015
Screeningsplats: Ekåsens sjukhus, nedre sidan av K-byggnaden, mammografivagn (utmärkt med skyltar).

Till den av kommunen betalda screeningen kallas kvinnor födda 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963 och 1965.

År 2015 mammografi screening utförs i slutet av år 2015.

Till ovan nämnda åldersgrupper sänds kallelse hem.

Mammografi år 2016
Screeningsplats: Ekåsens sjukhus, nedre sidan av K-byggnaden, mammografivagn (utmärkt med skyltar).

Till den av kommunen betalda screeningen kallas kvinnor födda 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964 och 1966.

År 2016 mammografi screening utförs fr.o.m. 3.2.2016.

Till ovan nämnda åldersgrupper sänds kallelse hem.

 

Raseborgs stad har avtal med Suomen Terveystalo Oy, som utför screeningar.

Ändring av undersökningstiden: ti-fr kl. 9-16  tfn 045 77349976
Ändring av undersökningstiden kan göras även via internet enligt direktiven i kallelsen.

 

Suomen Terveystalo Oy

Cancerföreningen i Finland, screening, mammografi

 

Screening av tarmcancer
Till en avgiftsfri screening för tarmcancer kallas män och kvinnor i åldern 60-69 år. Screeningen grundar sig på prov som tagits hemma.

De som kallas till undersökning får närmare information hemskickad.

Undersökningen kommer att upphöra eftersom producenten (Birkalands Cancerförening) har sagt upp kontraktet. Undersökningen kommer ändå att slutföras under 2016 för de personer som även tidigare har fått en kallelse i stället för två.

Cancerorganisationerna - Screening av tarmcancer

 

Övriga länkar:
Cancer.fi

Cancerfonden.se - Om PSA-test

Like it? Share it!