Inom sysselsättningsavdelningen finns det flera olika verkstäder för unga och vuxna med inriktning på hand-, trä-, ute-, flytt- och reparationsarbeten.

 

Like it? Share it!