Sydspetsens miljöhälsa ordnade den 20.9.2017 en övning i hantering av störningssituationer i samarbete med Raseborgs Vatten samt Hangö vatten- och avloppsverk. Övningar i möjliga situationer behövs nu och då eftersom fungerande samarbete mellan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och vattenverken är ett måste i störningssituationer. Den här gången hade man tillräckligheten av vattnet och en möjlig mikrobiologisk kontamination som tema. Övningen genomfördes som skrivbordsövning med hjälp av diskussioner. Samtliga parter var nöjda med övningen och nu strävar man att hålla motsvarande övningar även i framtiden. Vattenverkena har rätt liknande verksamhet, vilket ger synergier genom dialog, då man kan lära sig av tidigare händelser och sträva till att förutse kommande situationer.

Informeringen under störningssituationer konstaterades vara den största utmaningen. Då vattenverkets personal och hälsoinspektörerna då är upptagna med själva problemet, räcker resurserna inte till att svara på enskilda förfrågningar. Därför kommer man att i framtiden sträva till att anvisa kunderna att följa läget genom städernas informationskanaler (internet, sociala media, lokala tidningar och radio) och undvika att ta personlig kontakt.

Under övningen funderades också på användningen av förbindelseledningen och hur beredskapen inför störningssituationer kunde utvecklas mera mellan enheterna. 

Like it? Share it!