Raseborgs Vatten 

 

är ett kommunalt affärsverk och sköter om vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena. Verksamheten inleddes 1.1.2009 och vi betjänar ca 6500 fastigheter.

Vår grunduppgift är att leverera vatten, avleda samt rena avloppsvattnet som fyller myndigheternas krav.

 


Vår verksamhet grundar sig på

  • god service
  • kunnig och motiverad personal
  • teknisk-ekonomisk ändamålsenlig verksamhet

Like it? Share it!