Sociala medier fungerar bra som både informations- och marknadsföringskanal till invånarna. Enheterna uppmuntras att aktivt använda sig av dessa kanaler i de här syftena. Dessutom är sociala medier även en bra fråge- och responskanal. Dock fungerar kommunikationen bäst när kanalerna uppdateras ofta och har ett intressant budskap eller visualiserar tjänster och platser via bilder. För användningen av sociala medier i arbetssyfte har staden anvisningar som tillämpas. 

Eftersom användningen av sociala medier har blivit allt vanligare under de senaste åren har vi samlat in information om vilka enheter (enheter inklusive skolor, projekt eller evenemang i stadens regi) som använder sig av ett socialt medium.

Översikten kan du se i detta dokument, som dessutom innehåller en översikt av användningen av sociala medier i de västnyländska kommunerna över de senaste sex månaderna.

Välkommen att följa oss på some!

Tilläggsuppgifter ger informatör Marie Sandberg, tfn 019 289 2112, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Nu är det möjligt att lämna respons efter kundbesök i stadshuset. Raseborgs stad samlar sedan ett år tillbaka in snabbrespons på Feedbackly-apparater från kunder som besöker byggnadstillsynen och turistbyrån och från och med 5.7.2016 även i stadshuset på Ystadsgatan 3.

Utöver att kundupplevelser samlas in kartläggs eventuella behov av elektroniska tjänster. Därtill är det möjligt att lämna förbättringsförslag och idéer.
Du hittar mer information om respons- och kontaktkanaler som staden erbjuder på webbplatsen http://www.raseborg.fi/paverka/respons.

Raseborgs stad deltar tillsammans med fyra andra kommuner i ett utbildningsprojekt inom praktikforskningens område. Till den s.k. praxisarenan, som grundades år 2009, hör utöver kommunerna även Mathilda Wrede-institutet vid Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Helsingfors universitet samt Svenska social- och kommunalhögskolan och Arcada.

Arbetsdomstolens dom
Domen gäller JUKO rf:s talan mot Kommunala arbetsgivarverket. Målet handlar om huruvida Jyrki Hakkarainen har haft rätt till individuellt lönetillägg hos Raseborgs stad som utvecklingsdirektör.
Enligt arbetsdomstolen har arbetsgivaren Raseborgs stad haft rätt att besluta om Jyrki Hakkarainen får individuellt lönetillägg eller inte. Hakkarainen hade inte rätt till prövningsbaserad individuellt lönetillägg.

Högsta domstolens dom i Bostadsbolag Ab SÅG målet
En hyresgäst i en av staden ägt aktielägenhet hade somnat i duschen och genom detta vållat vattenskador även i andra av bolagets lägenheter och utrymmen.
Ab Såg yrkade på skadestånd från bostadsaktielägenhetens ägare Raseborgs stad för skador som hyresgästen vållat.
HD förkastade Ab Sågs yrkande på skadestånd och ansvar för Raseborgs stad.

Yrkeshögskolan Novia och Raseborgs stad har undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att åstadkomma ett partnerskap som stöder Raseborgs och Novias långsiktiga strategiska utvecklingsmål och ersätter intentionsavtalet från 5.10.2007.
Underteckningstillfället för samarbetsavtalet mellan Raseborgs stad och Yrkeshögskolan Novia skedde idag måndagen den 30 maj 2016 vid Novia.
- Avtalet mellan Novia och Raseborg stöder parternas strategiska samarbete. I första hand gäller samarbetet mellan högskolans utbildnings- och FoU-verksamhet som skall stöda Raseborgs strategiska utveckling genom gemensamma utvecklingsprojekt. Staden Raseborg och Novia kan ansöka om stöd för gemensamma utvecklingsprojekt och -verksamhet”, förklarar rektor Örjan Andersson.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola välkomnar samarbetet och framhåller vikten med regionala utvecklingsprojekt.
- Avtalet möjliggör ett sakkunnigsamarbete, intensivare kontakter och informationsgång mellan båda parterna och kan på sikt bidra till att utveckla respektive personals kompetens, konstaterar stadsdirektören.

Avtalet undertecknades av Raseborgs stadsdirektör Tom Simola av rektor/VD Örjan Andersson samt prorektor Wilhelm Fortelius från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Inom ramen för processen Raseborg 2020 kommer även stadens förvaltningsstadga att revideras i etapper. De ändringar som nu är aktuella görs med tanke på de strukturella omändringar som stadsfullmäktige torde fatta beslut om vid sitt sammanträde 6.6.2016.

Rapporten tar fram synpunkter och jämförelser gällande trafikmässiga och ekonomiska nyckeltal för utvecklingsalternativen för banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Dessa tal kan användas som preliminär grund för värdering av den samhällsekonomiska ändamålsenligheten i utvecklingsalternativen för tågförbindelsen.

Kyrkslätt, Ingå och Raseborg:
VR ordnar som ett tidsbundet test från 29.3.2016 en minibussförbindelse, som ersätter ändringarna i fjärrtågstrafiken. Bussen kör förbindelsen Kyrkslätts station – Ingå station – Karis station. Turerna stannar inte någon annanstans än på ovannämnda tågstationer. Det är möjligt at resa på turerna endast genom att uppvisa VR:s tågbiljett, som kan gälla ovannämnda förbindelser eller i riktning mot Åbo/Helsingfors med omstigning från buss till tåg. Biljetten bör skaffas på förhand. Biljetter säljs inte i bussen.

Här tidtabellen i pdf-format.

Tidtabellerna för trafiken finns på VR:s sidor:
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kaukoliikenne

Meddelandet finns också på webbsidan om Nylands kollektivtrafikinfo:
http://www.uudenmaanjoukkoliikenne.fi/se/raseborg/startsida

Sjundeå:
Tågtrafiken i Sjundeå och förbindelserna till huvudstadsregionen har ändrats från 27.3.2016. Tidtabellen för Y-tågen från 29.3.2016 finns under VR:s länk:
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/paakaupunkiseudun_lahiliikenne

Västra Nylands vatten och miljös (LUVY) nya adress är fr.o.m. 4.4.2016 3rd Floor, Campus, Raseborgsvägen 9.

I fortsättningen hittar du Västra Nylands vatten och miljö rf:s servicepunkt vid Campus Raseborg i huvudbyggnadens tredje våning. Från ingången via huvudingången finns 3rd Floor skyltning fram till de nya utrymmena. I Raseborgsbyrån jobbar en del av vårt glesbygdsvattenrådgivningsteam och vi tar emot vattenprover på måndag morgnar. LUVYs huvudverksamhetspunt ligger fortfarande i Lojo, i adressen Västra Louhigatan 31.

Äldrerådet uppmanar alla fastighetsägare och ansvarspersoner för snöröjning och renhållning av trottoarer och gångbanor att bekämpa halkan så effektivt som möjligt och att hålla cykel- och promenadvägar fria från snö. Detta gör det tryggare för äldre men också andra personer att röra sig utomhus. Då risken för fall minskar är det roligare att ta sig ut och motionera. Fall kan leda till dramatiska följder för en äldre person i form av t.ex. benbrott och i värsta fall sjukhusvistelse.

Like it? Share it!