”Lyssna på tystnaden inom dig - den är grunden för varje resa”
Så här lyder namnet på kulturprojektet som Haghemmet medverkat i. Åldringshemmet i Raseborg deltog 28–31.8.2017 i ett Finland 100 –projekt, vars målsättning var att skapa aktiviteter för de äldre inom social konst med hjälp av konstnärer. I planeringen av kulturevenemang valde man konstformen musik som de äldre bäst kan ta till sig oberoende av ålder och hälsotillstånd.

På Hagahemmet finns fyra boendeenheter för totalt 49 äldre och dagverksamhet för ett femtontal kunder. Framträdanden planerades så att så många som möjligt kunde delta. Varje dag inleddes med ett musik- och poesiframträdande i matsalen. Tillfällena var välbesökta av såväl Hagahemmets kunder som äldre bosatta på annat håll. Varje boendeenhet fick därtill ett liknande framträdande en gång under veckan, således totalt fyra. Detta på önskemål av personalen för att så många som möjligt skulle kunna ta del av evenemanget.

Med facit på handen säger boendeenhetschef Pamela Karen att projektet var givande och en ögonöppnare. Själva namnet på projektet härstammar från den respons om lugn och ro som spred sig efter uppträdandena.
– Sång och musik upplevdes av alla som ett välkommet avbrott i vardagen. Det fick våra äldre att känna en inre lugn, då musik berör och berikar. Det är fullt möjligt att inkludera konstformer i vården, och det här gav de äldre glädje och njutning i stunden. Vad kan vara mer givande än det, frågar hon sig.

Tina Ekholm arbetar som sjukskötare på Hagahemmet och instämmer i att projektet haft positiva effekter, även oväntade sådana.
– Det var fantastiskt att se att även de som lider av svår minnessjukdom och som saknar ord reagerade positivt på musiken. En av våra kunder t.o.m. sparkade av sig tofflorna och klappade i takt till gitarrmusik men var ointresserad av t.ex. basgitarren, berättar hon.

Bakom projektet, som är en del av ISEAS kultursymposium - vars upphovsgivare är den konstnärliga ledaren Katja Juhola - döljer sig konstnärerna Patrik Lemberg & Maximilian Fliessbach. Repertoaren bestod av allt från improviserat klassiskt pianospel, harmonisk-melodisk basgitarr, högläsning och poesi till svenska ballader på akustisk gitarr.

Även Svartå skola och Mustion koulu deltog i ISEAS projekt under ledning av fyra konstnärer. Därmed fick ett hundratal svartåelever pröva på en kulturresa under jubileumsåret.

Ta del av videomaterial och övrig information via ISEAS hemsida 


ISEAS = INTERNATIONAL SOCIALLY ENGAGED ART SYMPOSIUM

Bild: ISEAS/Fabio Cito

Like it? Share it!