Ekenäs Sommarkonserter, som ordnades senaste veckoslut, samlade igen en stor publik. – På två av tre kvällskonserter var Ekenäs kyrka fullsatt, berättar kulturplanerare Sanna Himmelroos på Raseborgs kulturbyrå. Utöver de avgiftsbelagda konserterna intresserade också de öppna generalrepetitionerna och den tvåspråkiga musikgudstjänsten.

- Vi är glada över den stora publikmängden på öppningskonserten på torsdag eftermiddag. Den är unik eftersom festivalens konstnärliga ledare Jukka-Pekka Saraste själv presenterar verken som spelas. Det inger i sin tur en trevlig och avslappnad atmosfär där vackra toner klingar i kyrkans fina akustik. I öppningskonserten spelade även den unga pianovirtuosen Arthur Jussen finalsatsen ur Mozarts pianokonsert nr. 9, som senare på kvällen framfördes i sin helhet.

Temat för årets festival var Framåt. Temat hänvisar till anlitandet av unga musiker för att ge dem erfarenheter från olika professionella evenemang.

”Jag vet av egen erfarenhet att ingenting är så givande och lärorikt för en ung musiker som att sitta bredvid en erfaren och van orkestermusiker” sa Jukka-Pekka Saraste in sin introduktion på söndagens konsert.
Han berättade om Finländska Kammarorkesterns ungdomsakademi och hänvisade till ungdomarna som fanns med på scenen tillsammans med sina mentorer.

Ekenäs Sommarkonserter vill tacka alla medverkande samt den vältaliga publiken och hälsa alla välkomna igen i nästa sommar då konserterna arrangeras 2-5.8.2018. Biljetterna kommer till salu i medlet av mars 2018.
Tilläggsinformation finns på festivalens hemsida.

Like it? Share it!