Tisdag 13.6.2017 tilldelades sex personer Kommunförbundets förtjänsttecken vid en festlig sammankomst i stadshuset. Heders- och förtjänstmedaljerna överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

Enligt Raseborgs stads riktlinjer för uppvaktningar kan förtroendevalda tilldelas heders- och förtjänsttecken för 30 och 40 års förtjänstfull verksamhet. Förtjänsttecken i guld tilldelas för 30 års anställning eller verksamhet via förtroendeuppdrag och åt personer som verkat minst 30 år i kommunen. De personer som uppnått 30 och 40 år under fullmäktigeperioden uppvaktas i slutet av perioden. Därför tilldelas följande sex personer följande medaljer:

Förtjänsttecken för 30 års verksamhet (förtjänsttecken i guld) har på framställning av staden beviljats åt pol.mag. Eija Kajander, speciallärare Jorma Saaristo och primärskötare, legitimerad fotvårdare Ritva Uhlbäck.

Hederstecken i silver har beviljats åt jordbrukare Henrik Lindholm, kulturarbetare Holger Wickström och tekniker Per-Erik Holmberg.

För hederstecken i silver krävs långvarig verksamhet i tunga förtroendeuppdrag, såsom presidiet i stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen, som ordförande i nämnder eller samkommuners förvaltningsorgan och gjort betydande insatser också på landskaps- eller riksnivå.

Henrik Lindholm har fungerat som medlem i kommun-/stadsstyrelsen 1985–2004 och 2009–2017
(→31.5.2017) och som ordförande 1993–2004. Han har varit ledamot i stadsfullmäktige 1993–2017
(→31.5.2017) och andra vice ordförande 2005–2008. Dessutom har han verkat som styrelseordförande i Utbildning Sydväst, koncernsektionens ordförande i Raseborg m.fl. Uppdragen utfördes i Snappertuna kommun åren 1973–1976, i Ekenäs stad 1977–2008 och i Raseborgs stad 2009–31.5.2017.

Holger Wickström har fungerat som ledamot i stadsfullmäktige åren 1977–1980, 1983–1992 och 2005–2012. Han har varit ledamot i stadsstyrelsen 2005–2008, ordförande i stadsstyrelsens personalsektion 10.11.2008–2012, vice ordförande åren 2013–2014 och ledamot 2015–31.5.2017 m.fl. Uppdragen utfördes i Karis stad fram till år 2008 och i Raseborgs stad fr.o.m. år 2009.

Per-Erik Holmberg har fungerat som ledamot i stadsfullmäktige i Raseborg 2009–31.5.2017, ledamot i stadsstyrelsen 2013–2017, vice ordförande i koncernsektionen 2013–2017. För detta var han ledamot i kommunfullmäktige i Pojo åren 1991–2004 (första vice ordförande 1992) och ordförande i kommunstyrelsen i Pojo 1993–2000 osv.

Mer information om Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken finns på webbplatsen https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/kommunforbundets-heders-och-fortjansttecken