”Lyssna på tystnaden inom dig - den är grunden för varje resa”
Så här lyder namnet på kulturprojektet som Haghemmet medverkat i. Åldringshemmet i Raseborg deltog 28–31.8.2017 i ett Finland 100 –projekt, vars målsättning var att skapa aktiviteter för de äldre inom social konst med hjälp av konstnärer. I planeringen av kulturevenemang valde man konstformen musik som de äldre bäst kan ta till sig oberoende av ålder och hälsotillstånd.

Från och med idag, 18.9.2017 sköts Matkahuoltos ombudstjänst från adressen Malmgränd 2, 10300 Karis. Öppethållningstiderna är 07-17 alla vardagar.

Betjäningen sker fotsättningsvis på telefonnummer 0505412171.

Alla paket- och biljettjänster får man också på Matkahuolto. Laddningar av biljettkort kan skötas via R-Kiosken i Karis på Köpmansgatan.

Karis ombud

De sociala medierna som en kanal på vilken invånarna kan följa ärendena i hemkommunen ökar i popularitet, framgår det av Kommunförbundets stora invånarundersökning. För 18–29-åringarna är de sociala medierna vid sidan av lokaltidningen den viktigaste kanalen för att hålla sig informerade om kommunens verksamhet. I den här åldersgruppen uppger 50 procent att de följer antingen sociala medier eller läser lokaltidningen för att hitta information om hemkommunens beslut eller verksamhet.

– De sociala medierna är den enda kanal som stärkt sin ställning de senaste åren som en kanal för information om hemkommunen, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Finlands Kommunförbund.

Av alla kommuninvånare följer 27 procent kommunens verksamhet och beslutsfattande på sociala medier. Det är lika många som de som använder kommunernas webbsidor och betydligt fler än de invånare som hittar information om hemkommunen på exempelvis olika lokala organisationers webbsidor.

Invånarundersökningen i Kommunförbundets ARTTU2-forskningsprojekt besvarades av totalt cirka 11 000 personer från 40 olika stora kommuner på olika håll i Finland, inklusive Raseborg. Urvalet är heltäckande och jämförbart för hela Finland. 

I Raseborg följer man aktivt med kommunens angelägenheter via olika informationskanaler. För Raseborgs del var aktivitetsindexet 3,89 (i jämförelse lägsta värdet 3,25 och högsta 4,41). 
Kommunvisa svar hittas här (på finska).

De kommunala beslutsfattarna bedömer att vård- och landskapsreformen inverkar negativt på den
egna kommunens påverkningsmöjligheter både på landskapsnivå och gentemot staten. I en
undersökning som Kommunförbundet gjorde våren 2017 ansåg drygt 50 procent av de
kommunala beslutsfattarna att reformen har fler negativa än positiva effekter, omkring 30 procent
såg lika många negativa som positiva effekter och drygt 10 procent av beslutsfattarna tyckte att
det fanns fler positiva än negativa effekter.

Av de kommunala beslutsfattare som besvarade beslutsfattarundersökningen i
forskningsprogrammet ARTTU2 bedömde över två tredjedelar att de kände till hur beredningen av
reformen framskrider i kommunen rätt väl eller mycket väl. Ungefär hälften (49 %) bedömde att
de kände till vad som händer i beredningen på landskapsnivå. Endast 42 procent av de tillfrågade
verkade vara på det klara med situationen på statlig nivå.

Från och med september skickar Raseborgs stad en hälsning till inflyttade i samarbete med Posti.
Hälsningen består av ett vykort med kontaktuppgifter och adresser för de mest centrala tjänsterna samt info om var man hittar dem på stadens webbplats.
Vykortet postas även till raseborgare som flyttar inom stadens gränser, eftersom informationen kan vara nyttig för såväl ny som gammal invånare.

Mer information om stadens serviceutbud och boendemöjligheter finns på wwww.raseborg.fi/bobra och följ oss gärna även på sociala medier

 

Fredag 25.8.2017 besökte ett tiotal medicine studerande från Helsingfors universitet Raseborgs stad. Under besöket stiftade de bekantskap med arbetsgivarna Raseborgs stad och HNS Raseborgs sjukhus. Besöket är en del av de rekryteringssatsningar som görs återkommande för att väcka intresse för läkararbetet i Raseborg.  

Besöket inleddes med en gemensam träff på Raseborgs sjukhus, där värdarna var duon Sune Lang och John Shaw.

Det är nu aktuellt att anmäla sina produkter till FM i mathantverk.
De öppna finländska mästerskapen i mathantverk ordnas 4-6 oktober 2017 på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. Tävlingen ordnas för andra gången och är öppen för nordiska deltagare och i år även för baltiska deltagare. I fjol samlade tävlingen över 170 produkter från omkring 60 företag.

Nytt för i år är klasserna för kolsyrade drycker, likör, produkter av fiskrom, samt senap. 

Analysresultaten från proven tagna fredagen den 18.8.2017 visar att vattnet från Mjölbolsta vattentag åter fyller rekommendationerna. I likhet med tidigare prov konstaterades inga koliforma bakterier och mängden heterotrofa bakterier i utgående vattnet hade sjunkit till normalnivå, 11 cfu/ml. Därmed kan kokningsuppmaningen som gavs för Karis östra delar och Svartå bruk fredagen den 18.8.2017 upphävas.
Uppföljningen av vattenkvaliteten återgår till rutintillsyn.

Ragnar Lundqvist som valdes till stadsdirektör i juni tillträder tjänsten fredag 1.9.2017.
Teknologie licentiat Lundqvist har jobbat som regionsdirektör vid Andritz Oy sedan 2016.

Ekenäs Sommarkonserter, som ordnades senaste veckoslut, samlade igen en stor publik. – På två av tre kvällskonserter var Ekenäs kyrka fullsatt, berättar kulturplanerare Sanna Himmelroos på Raseborgs kulturbyrå. Utöver de avgiftsbelagda konserterna intresserade också de öppna generalrepetitionerna och den tvåspråkiga musikgudstjänsten.

- Vi är glada över den stora publikmängden på öppningskonserten på torsdag eftermiddag. Den är unik eftersom festivalens konstnärliga ledare Jukka-Pekka Saraste själv presenterar verken som spelas. Det inger i sin tur en trevlig och avslappnad atmosfär där vackra toner klingar i kyrkans fina akustik. I öppningskonserten spelade även den unga pianovirtuosen Arthur Jussen finalsatsen ur Mozarts pianokonsert nr. 9, som senare på kvällen framfördes i sin helhet.

Like it? Share it!