Nils-Gustav ”Nile” Höglund har beviljats Raseborgsmedaljen av Ordenskommitén vid Raseborgs stad.

 

Förslaget till Raseborgsmedaljen har behandlats i Ordenskommittén 11.4.2017. Stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist och stadssekreteraren Thomas Flemmich har föreslagit att Höglund premieras med Raseborgsmedaljen med följande motivering:

 

”Nils-Gustav Höglund har på ett betydande sätt bidragit till främja Raseborg som matort och matkulturen i regionen. Som kronan på verket kan ses Höglunds insats i Finlands kocklandslag.

Landslaget har skördat framgångar och därmed medfört en positiv bild av Raseborg runtom i världen. Höglunds insats har bidragit till både intresse och engagemang för lokal mat.”

 

Samtidigt överräcktes fyra hederstecken förlänade av Republikens president till följande personer:

 

Patrik Bengtfolks, specialklasslärare Finlands Vita Ros Ordens medalj av I klass med guldkors
Åke Frondén, chef för administrativa tjänster Finlands Lejons Ordens förtjänstkors
Thomas Karlsson, stadskamrer Finlands Vita Ros Ordens förtjänstkors
Maj-Britt Malmén, enhetschef för förebyggande hälsovård Finlands Vita Ros Ordens medalj av I klass med guldkors

Entreprenören på Karis området har meddelat om problem med sina maskiner vilket betyder att arbetena har fördröjts.

Entreprenören har meddelat att arbetena fortsätter på fredagen den 21.4.2017.

I Svartå ska det också göras kompletterande städning på gatorna.

Entreprenören på Ekenäs-Tenala området har hunnit redan långt och där är situationen bättre.

Våren är speciell pga sandmängden, som är nästa tre gånger större än året innan.

Också kalla nätter och morgnar är besvärliga med tanke på gatusopningsmaskiner.

Med vårhälsning, Tekniska centralen

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

– Det här projektet började egentligen redan år 2014 när vi gjorde vår långsiktiga investeringsplan för elnätet. Kraftlinjen är en del av den långsiktiga investeringsplanen där målsättningen är att förnya elnätet till ett av landets mest effektiva elnät och övergå till distributionsspänningen 20 kV. Vi är också stolta över att vi kan finansiera projektet med självfinansiering, tack vare flera ekonomiskt goda år, berättar Ann Storsjö, styrelseordförande för Ekenäs Energi.

Projektet kostar ca 500 000 euro. Byggarbetena utförs av en utomstående entreprenör och under byggtiden kommer kraftlinjen som normalt matar Ekenäs med elektricitet att vara ur bruk.

– Eldistributionen till Ekenäs kommer att fungera normalt under hela byggtiden med hjälp av våra reservmatningar, men det finns en förhöjd risk för oplanerade elavbrott. Vi ber därför våra kunder att förbereda sig lite extra för eventuella elavbrott, fastän allting högst sannolikt kommer att gå bra, berättar Andreas Talling, elnätschef vid Ekenäs Energi.

Hela distributionsnätet kommer också att utsättas för några planerade elavbrott. De första planerade elavbrotten sker natten mellan den 3:e och 4:e april samt natten mellan den 4:e och 5:e april. Avbrotten är i regel korta, från några minuter till maximalt några timmar.


Läse hela pressmeddelandet här.

Nationella veterandagen firas torsdag 27.4.2017. Raseborgs stad ordnar veterandagsfestligheterna för regionens veteraner på officersmässen på brigaden.

Inbjudan har gått till ett åttiotal veteraner som är bosatta i Raseborg.

Festligheterna på officersmässen börjar kl. 14.30. Stabschefen, kommendör Jörgen Engroos fungerar som Nylands brigads värd och framför brigadens hälsning under dagsfesten.

Martin Glader, ordförande för Veterandelegationen i Raseborg, framför från Raseborgs stads sida ett hälsningstal.

I år är festtalaren riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta. Johan Söderström, Ekenäs gymnasium, framför de ungas hälsning.

Festen avslutas med Finlands nationalsång Vårt land.

För musiken står Dragsvik Traditionsmusikkår och Raseborgs manskör och Pohjan Pojat.

Föreningar har inom marsmånad kunnat ansöka om understöd för sin verksamhet och om användning av stadens lokaliteter.  I år erbjöds föreningarna ett nytt e-ansökningssystem, vilket var populärt. 220 ansökningar inkom elektroniskt. Ansökningar i pappersformat har också lämnats in, men i mera blygsam omfattning.

Understöd beviljas för föreningarnas verksamhetssyften av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

Nämnderna beslutar om bidragen i maj och stadsstyrelsen i maj-juni 2017.

Raseborgs 7:e skolschacksturnering har avslutats. Den 29 mars 2017 deltog finsk- och svenskspråkiga elever från nio olika skolor i turneringen i Karjaan yhteiskoulu. På arrangörernas håll var man nöjd med deltagarantalet.
– Över 50 elever deltog i tävlingen, och vi fick flera flickor att delta i år, berättar schacktävlingens arrangör Jari Salminen.

Schack spelades i tre olika serier: gymnasiet, högstadiet och lågstadiet.
I lågstadieserien tog Pyry Konttinen från Fiskarin koulu första plats. I högstadieserien tog Tobias Lindqvist från EHS och från gymnasieserien Samuel Strebelle från Karjaan lukio segern.

Bland de tre bästa korades Samuel Strebelle med 1600 poäng, Theodor Splitz med 1598 poäng (Karjaan lukio) och Tobias Lindqvist med 1586 poäng.

Vi gratulerar vinnarna och alla deltagare för en god turnering.

Resultat

Vårstädning på stadens gator pågår. Borttagning av sandningsand påbörjades igår 28.3.2017 i Ekenäs. I Karis inleds arbetet på lördag 1.4.2017.

Vänligen ber att fastighetsägarna skulle sköta om trottoarens vårstädning senast nu under inkommande dagar. Vi skulle också vara tacksamma om bilar skulle parkeras på egen gård – i stället för gatan – för att göra sopningsbilarnas arbete så smidigt som möjligt.

Soliga vårdagar till alla raseborgare!

Tekniska centralen

En ny PRIDE-utbildning är under planering i Raseborgs stads regi. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn- och familjetjänster i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.
– Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en  fosterförälder, berättar Vihlman.

Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans.

pdf Underhållsredskap till salu

Gästfrihet är a och o hos Karjaan yhteiskoulus Jopo10-klass i Karis centrum. I klassens butik, Jopo-shop, kostar en kopp kaffe en euro och här kan du skaffa produkter som studerandena har tillverkat av återvänt material, köpa hembakade småbröd eller annars bara fördriva tiden mellan kl. 9 och 14.30. Inom kort kan du unna dig avkoppling i Sagorummet där du kan slappna av till behaglig musik medan klassens elever tar hand om barnen i rummet bredvid. 

- Detta är företagarutbildning och samtidigt samlar vi till en klassresa, berättar läraren Laura Meretniemi-Peltola.
Tillsammans med Siv Gillberg leder hon elever på stigen till vuxenlivet.

Like it? Share it!