Den nya övergångsbron för järnvägen, underfarten samt resecenterområdet i centrum av Karis byggs under åren 2018-2019.

Den gamla bron rivs bort och i stället byggs en ny bro, som dimensioneras så, att den ger plats för biltrafik och för en fullskalig led för gång- och cykeltrafik.

Underfarten under spåren förlängs så att den sträcker sig ända till Karis centrum. Entréerna och förbindelserna till spåren i centrum blir hinderfria.

Bussarna, taxibilarna och anslutningsparkeringen koncentreras till resecenterområdet. VR Track Oy är entreprenör för projektet, trafikverket är byggherre/beställare.

Brobyggarbetsplatsen påverkar kännbart trafikarrangemangen i centrum av Karis.  Biltrafiken över bangården avbryts för drygt ett år. För gång- och cykeltrafik byggs en temporär bro över bangården intill den nuvarande bron. Också tillträdet till perrongerna ändras under byggtiden. Mera information om detta ges senare.

Entreprenören har gett följande uppgifter om tidtabeller:

Veckorna 21-22 (från 14.5.) byggplatsen grundas

Vecka 22 (28.5) arbetet med att bygga en provisorisk bro inleds

Vecka 23 (från 4.6.) bron stängs av för trafik, rivningen av ytkonstruktioner inleds

8-10.6. ja 15-17.6.avbrott i trafiken på banan, bron rivs

Entreprenören VR Track Oy ansvarar för temporära trafikarrangemang.

Ytterligare uppgifter:

Ansvarig arbetsledare Jussi Tukeva, VR Track Oy, tfn 040 863 2232

Ansvarig gatuchef Piia Nordström, Raseborgs stad, tfn 0400 477650

Bilagor:

Sökande till tjänsten som bildningsdirektör i Raseborg

 1. Pia Aaltonen, Pedagogie Magister, Helsingfors
 2. Laila Andersson, Filosofie Magister, Sjundeå
 3. Veronica Hertzberg, Politices Magister, Helsingfors
 4. Liisa Hakamies-Blomqvist, Filosofie Doktor, Lojo
 5. Bob Karlsson, Filosofie Magister, Raseborg
 6. Katri Konttinen, Filosofie Magister, Lojo
 7. Merikki Lappi, Filosofie Magister, Valkeakoski
 8. Jan-Ole Nordlin, Pedagogie Magister, Helsingfors
 9. Tina Nordman, Pedagogie Magister, Raseborg
 10. Martin Nybom, Filosofie Magister, Raseborg
 11. Jari Salminen, Pedagogie Magister, Raseborg
 12. Ilpo Salonen, Pedagogie Magister, Esbo
 13. Tina Selänniemi, Pedagogie Magister, Vasa
 14. Kenneth Silver, Filosofie Doktor, Esbo
 15. Anders Starck, Pedagogie Magister, Kyrkslätt
 16. Sanna Tiivola, Master of Culture and Arts, Sibbo
 17. Hannu Wuorela, Filosofie Magister, St. Karins

Tilläggsinformation ger stadsdirektör Ragnar Lundqvist tel. 019-289 2001

Plats:

Västerby strandväg, 10620 Raseborg, plankorsning över järnvägen

Tidpunk:

2.5.2018 22:10 – 6:00 ett avbrott på en timme. Vid behov ett  till avbrott följande natt vid samma tidpunkt. 

Arbete:

ES-rälsbytesentreprenad 2018

Huvudentrepreneur:

Lännen satamapalvelu Oy

Åtgärd:

Nedmontering av plankorsningens lock för rälsbyte.

Hinder för trafiken:

Körning förhindrad till fastigheter mellan spåret och stranden, och därifrån till Hangövägen.
Fotgängare kan korsa rälsen med hjälp från trafikstyrningen då arbetet är vid plankorsningen. 

Försäkrande av möjliga räddningsåtgärder:

Plankorsningen kan öppnas för räddningsåtgärder med en tillfällig lösning med trälock.
Räddningsverket meddelas innan arbetet påbörjas. I anmälan finns arbetsledarens kontaktuppgifter.

Information till områdets invånare:

Stör inte på kvällen och på natten. Information till e-postadresser om arbetets tidpunkt. Noggrannare tidpunkt meddelas ett dygn innan trafikstop via e-post och vägskyltar.

Raseborgs stad och Seniorrådgivningen får idag en efterlängtad resurs då Susanna Öster börjar som minneskoordinator. Öster har jobbat med minnessjuka nästan hela sin 20-åriga karriär, senast på Nylands Minneslots som minneshandledare.

Minneskoordinatorn som hör till Seniorrådgivningens team ska jobba i hela Raseborg med minnesrådgivningens mottagning på Karis servicehus, Felix Fromsgatan 6 som bas.

Till minneskoordinatorns uppgifter hör att arbeta med personer med minnessjukdom och deras närstående, och se till att man får rätt sorts service. Minneskoordinatorn är också sakkunnig i frågor som gäller vård och service för personer med minnessjukdom. Dessutom ska minneskoordinatorn konsultera stadens egen personal och erbjuda verktyg och stöd samt utveckla verksamheten för att bättre stödja de minnessjuka.

- Det ska bli intressant att få vara med och utveckla något nytt som inte funnits tidigare! Jag vill gärna komma med nya idéer och utveckla hela minnesvården inom Raseborgs stad, säger Susanna Öster.

Chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola gläder sig över den nya rekryteringen.
- Det här är en mycket positiv sak för oss, varmt välkommen med i teamet Susanna!

Minneskoordinator Susanna Öster nås lättast via seniortelefonen tel. 019 289 3133, vardagar kl. 8-11.

Sydspetsens miljöhälsa har gått ut med följande information: Meddelande om organiseringen av och arbetssätt inom djurskyddstillsynen

Raseborgs stad delar ut halkskydd till alla 70 år fyllda Raseborgsbor. Halkskydden delas ut i samband med Seniorpunkternas träffar på Villa Anemone i Karis (Köpmansgatan 27) och på Seniora i Ekenäs (Prästängsgatan 14) i februari och mars. I Pojo delas halkskydd ut på Mariabacken i Seniorrådgivningens arbetsrum (Cecilia Blomfelt) fredag 9.2 kl. 8-10.30 samt onsdag 14.2 kl. 8-10.30

Halkskydden delas ut kl. 14.-14.30 varefter infoföreläsningen börjar.

Villa Anemones följande träffar
20.2
6.3
20.3 


Senioras följande träffar
13.2
27.2
13.3
27.3

Ta med identitetsbevis för att styrka din ålder!

Tilläggsinformation ges av:

Sjukskötare Tina Hultgren, Raseborgs stad,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 019 289 2224

I vloggens första avsnitt för 2018 berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska läge och hur arbetet med strategin framskrider. 

Raseborgs stad och Nylands NTM-central som markägare och väghållare har tillsammans beslutat att olovliga reklamskyltarna vid RV 25:n, som finns bl.a. nära Malmkulla avtaget i Karis, Dragsvik i Ekenäs och på banvallen vid bron i Österby, tas bort i samarbete. Samtidigt avlägsnas också ställningarna.

Motivering är trafiksäkerhet och allmän trivsel.

Det förblir förbjudet att sätta skyltar vid ovannämnda platserna. Skyltägarna kommer att få information om saken.

Mera information och spelregler för reklam invid landsvägar på NTM-centralens webbsida:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-varrella

och

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset

Trafikverkets föreskrift: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lm_2016_tienvarsimainos_sv_web.pdf


Mera information ges av

Piia Nordström
ansvarig gatuchef

och

Jarmo Puharinen
områdesansvarig, Nylands NTM-central

En radhuslänga i Pojo började brinna på kvällen den 21 januari 2018. Västra-Nylands räddningsverk informerar att invånarna evakuerades och en lindrigt skadad person fördes till sjukhus. Socialjouren larmades direkt.

Två bostäder förstördes helt och två bostäder fick omfattande skador. De övriga bostäderna fick rök- och vattenskador. Brandorsaken är okänd och undersökes. De materiella skadorna är stora. De evakuerade har inkvarterats tillfälligt hos släkt och vänner och via ordnat tillfälliginkvartering.

Via socialjouren har hjälp erbjudits redan på natten. Vi vill också påminna om att stadens mentalvårdsenhet erbjuder samtalshjälp. Ta kontakt med mentalvårdsenheten 019-289 3221.

Ungdomsparlamentet valde 15 personer till ungdomsfullmäktige 2017 på sitt möte 11.12.2017.

Robin Holmberg (Axxell)

Julius Thuesen (Karjaan lukio)

Ulriikka Leino (Karjaan lukio)

Ines Latvala (Karis-Billnäs gymnasium)

Henrik Mäki (Axxell)

Isak Slöör (Ekenäs gymnasium)

Joshua Elenius (Ekenäs gymnasium)

Olivia Landen (Ekenäs gymnasium)

Anniina Mäntynen (Karjaan lukio)

Samuli Ojamaa (Karjaan lukio)

Benjamin Aliranta (Karjaan lukio)

Aliisa Honkapää (Karjaan yhteiskoulu)

Liina Koivusipilä (Karjaan yhteiskoulu)

Seela Koivusipilä (Karjaan yhteiskoulu)

Iida Luhtala (Helsingin luonnontiedelukio)