Raseborgs stad har anställt två ungdomar för att pigga upp gatubilden under sommaren. Sommartrubadurerna Tika Sevón Liljegren och Tomi West kommer att uppträda på flera ställen i staden i juli och augusti. Först ut är Kungsgatan i Ekenäs den 7.7.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus börjar sina sommarturnéer.
I västra Nyland samlar Otto och Romulus -bilarna metallskrot och farligt avfall. Deras turné börjar i Hangö måndagen den 3 juli, rullar vidare i Raseborg den 4-11 juli och avslutas i Vichtis den 19 juli. På rutten finns närmare 40 hållplatser.

Raseborgs stad har förnyat 20 TiksPac-stationer på olika håll i staden. Hundägare kan använda kostnadsfria påsar för hundbajs i stadens olika parker och vid promenadstråk. Påsarna bör efter användningen slängas i allmänna eller egna sopkärl.

Finländska Mästerskap i Mathantverk 4-6.2017
FM i Mathantverk 2017 hålls 4-6 oktober 2017 på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg.
Nu är anmälningen till tävlingen öppnad!

Tisdag 13.6.2017 tilldelades sex personer Kommunförbundets förtjänsttecken vid en festlig sammankomst i stadshuset. Heders- och förtjänstmedaljerna överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

Enligt Raseborgs stads riktlinjer för uppvaktningar kan förtroendevalda tilldelas heders- och förtjänsttecken för 30 och 40 års förtjänstfull verksamhet. Förtjänsttecken i guld tilldelas för 30 års anställning eller verksamhet via förtroendeuppdrag och åt personer som verkat minst 30 år i kommunen. De personer som uppnått 30 och 40 år under fullmäktigeperioden uppvaktas i slutet av perioden. Därför tilldelas följande sex personer följande medaljer:

Förtjänsttecken för 30 års verksamhet (förtjänsttecken i guld) har på framställning av staden beviljats åt pol.mag. Eija Kajander, speciallärare Jorma Saaristo och primärskötare, legitimerad fotvårdare Ritva Uhlbäck.

Hederstecken i silver har beviljats åt jordbrukare Henrik Lindholm, kulturarbetare Holger Wickström och tekniker Per-Erik Holmberg.

För hederstecken i silver krävs långvarig verksamhet i tunga förtroendeuppdrag, såsom presidiet i stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen, som ordförande i nämnder eller samkommuners förvaltningsorgan och gjort betydande insatser också på landskaps- eller riksnivå.

Henrik Lindholm har fungerat som medlem i kommun-/stadsstyrelsen 1985–2004 och 2009–2017
(→31.5.2017) och som ordförande 1993–2004. Han har varit ledamot i stadsfullmäktige 1993–2017
(→31.5.2017) och andra vice ordförande 2005–2008. Dessutom har han verkat som styrelseordförande i Utbildning Sydväst, koncernsektionens ordförande i Raseborg m.fl. Uppdragen utfördes i Snappertuna kommun åren 1973–1976, i Ekenäs stad 1977–2008 och i Raseborgs stad 2009–31.5.2017.

Holger Wickström har fungerat som ledamot i stadsfullmäktige åren 1977–1980, 1983–1992 och 2005–2012. Han har varit ledamot i stadsstyrelsen 2005–2008, ordförande i stadsstyrelsens personalsektion 10.11.2008–2012, vice ordförande åren 2013–2014 och ledamot 2015–31.5.2017 m.fl. Uppdragen utfördes i Karis stad fram till år 2008 och i Raseborgs stad fr.o.m. år 2009.

Per-Erik Holmberg har fungerat som ledamot i stadsfullmäktige i Raseborg 2009–31.5.2017, ledamot i stadsstyrelsen 2013–2017, vice ordförande i koncernsektionen 2013–2017. För detta var han ledamot i kommunfullmäktige i Pojo åren 1991–2004 (första vice ordförande 1992) och ordförande i kommunstyrelsen i Pojo 1993–2000 osv.

Mer information om Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken finns på webbplatsen https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/kommunforbundets-heders-och-fortjansttecken 

Närings-, trafik- och miljöcentralen meddelar om följande avstängningar av vägar under den tid då broarna repareras.

U-1151, på bron över Pojovikens västra sund i Raseborg:

Riksvägen 25, dvs. Hangövägen, stängs av för trafik vid bron över det västra sundet onsdagen 14.6.2017 kl. 23 och öppnas för trafik senast torsdagen 15.6.2017 kl. 6.

Vägen avstängs på nytt torsdagen 15.6.2017 kl. 23.30 och öppnas för trafik senast fredagen 16.6.2017 kl. 6.

Trafiken dirigeras till omvägen Österbyvägen/Mörbyvägen (väg 1031) till Pojo och därifrån Åbovägen/Västra förbifartsleden (väg 111)

Via Karis tillbaka till riksvägen 25 Hangövägen. Omvägen är 45,5 km lång.

Västerby skola i Raseborg har fått ett hedersomnämnande i tävlingen Årets skola, läroanstalt eller daghem 2017. 

Organisationsombudsman Riitta Silvonen från OAJ överräckte tillsammans med FSL:s förbundssekreterare Christer Holmlund utmärkelsen till rektor Magnus Bäckström måndagen den 22 maj 2017.

Vice ordförande för Hem och skola föreningen i Västerby skola, Johanna Wikström-Flemmich, var glad över hedersomnämnandet och framhöll att det var en eloge för det fina arbete som
lärarna utför. Det blev inte bara en medalj utan två, när man räknar med silvermedaljen som kom i stafettkarnevalen i helgen.
Bäckström konstaterade att det känns bra att vara lagkapten för ett sådanthär team.
– I tävlingen Årets skola deltog ca 3500 skolor, vilket talar för att ni gjort ett bra jobb och att det är möjligt att nå toppen.

Den andra Raseborgsmedaljen som Ordenskommittén beviljade år 2017 har utdelats till avgående stadsdirektör Tom Simola.

Förslaget till Raseborgsmedaljen har behandlats i Ordenskommittén 11.4.2017.

Stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist har föreslagit att Simola premieras med Raseborgsmedaljen med följande motivering:

”Simola har under en relativt kort tid gjort en stor insats för Raseborg. Simola har lyckats med att förnya stadens organisation. Han har på ett betydelsefullt sätt skapat förtroende inom näringslivet i regionen samt stärkt stadens förvaltning och organisation. Simolas insats kommer att ha positiva följder för Raseborg länge efter han slutat i sin tjänst.”

Nils-Gustav ”Nile” Höglund har beviljats Raseborgsmedaljen av Ordenskommitén vid Raseborgs stad.

 

Förslaget till Raseborgsmedaljen har behandlats i Ordenskommittén 11.4.2017. Stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist och stadssekreteraren Thomas Flemmich har föreslagit att Höglund premieras med Raseborgsmedaljen med följande motivering:

 

”Nils-Gustav Höglund har på ett betydande sätt bidragit till främja Raseborg som matort och matkulturen i regionen. Som kronan på verket kan ses Höglunds insats i Finlands kocklandslag.

Landslaget har skördat framgångar och därmed medfört en positiv bild av Raseborg runtom i världen. Höglunds insats har bidragit till både intresse och engagemang för lokal mat.”

 

Samtidigt överräcktes fyra hederstecken förlänade av Republikens president till följande personer:

 

Patrik Bengtfolks, specialklasslärare Finlands Vita Ros Ordens medalj av I klass med guldkors
Åke Frondén, chef för administrativa tjänster Finlands Lejons Ordens förtjänstkors
Thomas Karlsson, stadskamrer Finlands Vita Ros Ordens förtjänstkors
Maj-Britt Malmén, enhetschef för förebyggande hälsovård Finlands Vita Ros Ordens medalj av I klass med guldkors

Entreprenören på Karis området har meddelat om problem med sina maskiner vilket betyder att arbetena har fördröjts.

Entreprenören har meddelat att arbetena fortsätter på fredagen den 21.4.2017.

I Svartå ska det också göras kompletterande städning på gatorna.

Entreprenören på Ekenäs-Tenala området har hunnit redan långt och där är situationen bättre.

Våren är speciell pga sandmängden, som är nästa tre gånger större än året innan.

Också kalla nätter och morgnar är besvärliga med tanke på gatusopningsmaskiner.

Med vårhälsning, Tekniska centralen

Like it? Share it!