Hur påverkar vi det som händer under ytan? Se den färska filmen Södra Finlands kusthav här:

Inom miljöbyråns Havsmanualen-projekt har förutom en skötselmanual för kommunen Raseborgs havsområden, även en dokumentärfilm producerats.

Filmen skildrar den unika brackvattenmiljön längs kusten, med fokus på Raseborgs kustnära havsmiljöer. I filmen lyfts olika åtgärders inverkan på dessa ekosystem fram.

Målet med både filmen och manualen är att sprida information till allmänheten med avsikten att motivera och uppmuntra till hållbara val, samt till frivilliga insatser och åtgärder för vattnens bästa. Förhoppningsvis kommer detta att leda till renare havsmiljöer till nytta för oss alla.

Filmen är producerad av Raseborgs stads miljöbyrå. Filmen är förvekligad med stöd av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse.

En finsk version av filmen kommer inom kort.

Läs mer om Havsmanualen-projektet.