Raseborgs stad upprätthåller följande mattvättplatser i Raseborg:

Österby: Hermansgatan
Ekenäs: Ormnäs - Skutvägen
Karis: Kyrkogatan - Åsvängen
Pojo: Gumnäsvägen, Karis-Pojo reningsverk.

Like it? Share it!