Bostad vid Fjälldalsgatan 7 i Helsingfors uthyrs till studerande från Raseborg. Bostaden delas med två andra studerande. Månadshyran är 260,- euro. Bostaden lottas ut i första hand bland första årets studerande. Om sådana inte finns lottas bostaden ut bland alla andra sökande. Hyresavtalet upprättas för ett år i gången och kan förnyas maximalt i 5 år.

Tilläggsinformation ger bostadssekreterare Gullan Sköld, tfn 019 289 2811 (till 20.7.18).

Fritt formulerad ansökan med studieintyg eller intyg över beviljad studieplats skall senast 31.7.2018 kl. 15.00 inlämnas till adressen: Raseborgs hyresbostäder, bostadssekreterare Gullan Sköld, Dalgatan 10, 10300 Karis.

Raseborg 9.7.2018

RASEBORGS STAD