Missbrukarvården i Raseborg

Fr.o.m 1.1.2016 är missbrukarvården en öppenvårdsenhet för rusmedelsmissbrukare och deras anhöriga.


Vi består av två team:

 • Mobila teamet dvs. hjälp fås på kort varsel, kontakta oss på telefonnummer: 019-289 2395, måndag-fredag kl: 8-16, Sjukhusgränd 3, Ekenäs.
  Övriga tider, kontakta samjouren tfn: 019-289 3300. 
  Vi hjälper med kartläggning, avbrottsvård på mottagningen eller i det egna hemmet. Avbrottsvården innefattar en personlig plan just för dig, som vill få stopp på missbruket. Farmakologisk hjälp under övervakning.
 • Hjälp med sociala ärenden.
 • Grupp-/stödverksamhet måndag och fredag på mottagningen.

 • Tidsbeställningsteam/A-kliniken för icke brådskande ärenden. Samtalsstöd för dig med beroende problematik (alkohol, droger, spel mm).
  EKENÄS: Micaela Österlund tfn: 019-289 2392
  KARIS/POJO: Heidi Engström tfn: 019-289 2397                                           

Missbrukarvården erbjuder individuella samtal (också för anhöriga), familjesamtal, akupunktur, nätverksarbete, vårdhänvisningar och körkortsuppföljningar. Vi gör hembesök vid behov.

Missbrukarvården står till tjänst med skolning, handledning och konsultation i frågor gällande missbruksproblematik.

Personalen består av ett mångprofessionellt team; läkare, sjukskötare, missbrukarhandledare, missbrukarterapeuter, socialterapeut och socialhandledare. Servicekoordinator för missbrukarvården är Monica Kainulainen, tfn 019-289 2393.

 

VI HAR EN ÖPPEN GRUPP (KAMRATSTÖD) MÅNDAG OCH FREDAG 9:00-12:00

 

VI HAR EN ÖPPEN AKUPUNKTUR GRUPP TISDAG OCH FREDAG KLO 13:00-14:00 – ALLA VÄLKOMNA!

 

Ta gärna kontakt om ni funderar på något.

Mer information ges även i servicekartan för mental- och missbrukarvården som finns här.