Naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet i kommunen och ger en rad hotade arter möjlighet att hitta livsmiljöer.

 

En markägare kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på hans mark. NTM-centralen fattar beslutet om att området ska fredas.

 

Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av Raseborgs miljö- och bygnadsnämnd. 

 

Kontaktperson:

miljöinspektör Ville Wahteristo, tfn 019 289 2368
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Läs mer om naturskydd


Naturskyddsområden i Raseborg

Hagen, Ramsholmen och Högholmen, Excursionsgiude

 

Natura 2000-områden i Ekenäs

 1. Bölsviken - Stormossen
 2. Harpar Storträsket och Lillträsket
 3. Kiskonjoen vesistö (pääosin Perniö /Lounais-Suomen
  ympäristökeskus)
 4. Sjöplatån i Pojo - Kisko 
 5. Svinberget - Lagerholmen
 6. De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken (även i Hangö, Pojo och Ingå)

 7. Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax

 

Natura 2000-områden i Karis

 1. Områdena kring Lojo sjö (även i Lojo och Karislojo)
 2. Våtmarkerna kring Långån
 3. Läppträsket                  
 4. Svartån (även i Karis)
 5. Tulijärvi - Makubergen (även i Karislojo)
 6. Svarvarsmossen (även i Ingå)

 

Natura 2000-områden i Pojo

 1. Svartån (även i Karis)
 2. Sjöplatån i Pojo - Kisko 
 3. De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken (även i Hangö, Pojo och Ingå)
 4. Tomasbölebäcken

 

Läs mer om Natura 2000-områden 

 


Finlands första Landskapsvårdsområde, Skärlandet, finns i Ekenäs

 

Skärlandet invigdes som Finlands första landskapsvårdsområde sommaren 2007. I landskapsvårdsområdet möts två speciellt värdefulla naturtyper. Kring de biologiskt värdefulla fladaområdena har betesmiljöer uppstått med rötter i 1500-talet.

 


 

Like it? Share it!