1. Samarbete mellan regionens kommuner

 • Gemensam byrå (2–3 anställda)
 • Gemensam budget
 • Koordinerad verksamhet
 • Gemensamma möten
 • Gemensamt program för hela regionen
 • Gemensam förberedande undervisning


2. Inom staden omfattande samarbete mellan olika ämbetsverk och aktörer

 I Raseborg samarbetar de myndigheter och andra aktörer som har kontakt med invandrare.

 • Socialbyrå
 • Arbets- och näringsbyrå
 • Hälsovård
 • FPA
 • Skolor (t.ex. kuratorn)
 • Daghem
 • Vuxenutbildning
 • Bostadssekreterare mm.

3. Verksamheten styrs av det gemensamma programmet "Närkontakt av tredje graden"

Grad 1: Livets basbehov och strukturer.

Grad 2: Att finna sig själv, sina förmågor, förhoppningar och mål, vägen till målen och även modet att börja gå på denna väg.

Grad 3: Bridges over Troubled Waters
Att försöka förverkliga och säkerställa det som satts i gång, finna och stadfästa sin plats och sin roll; ”självförsörjning” – integration i det nya samhället.


4. Nära samarbete mellan tredje sektorn och offentliga sektorn vid genomförandet av programmet

Invandrartjänsten och nätverket av myndighetsaktörer kring den har från första början haft mycket intimt samarbete med tredje sektorn. I regionen finns ett antal verkstäder och organisationer som välkomnar invandrare i aktiveringens och sysselsättningens tecken samt inom ramen för olika kurser.

Som t.ex. en central samarbetspartner har invandrartjänsten haft regionens Aktivitetscenter, som från första början grundades på initiativ av invandrartjänsten (dåvarande flyktingbyrån). Idag finns flera andra verkstäder o.d som samarbetar i aktiverandet av invandrare. Likaså finns det till exempel inom kulturlivet en hel del verksamhet som organiseras av tredje sektorn och aktivt beaktar invandrarna. Denna typ av verksamhet ger dem möjligheter att lyfta fram sin egen kultur, medverka i aktiviteter i regionen och främja den kulturella mångfalden.

De projekt kring invandrare som genomdrivits i regionen har praktiskt taget alla skett i samarbete med tredje sektorn.