Mentalvårdsenheten

Vuxenteamet

Vuxenteamet är uppdelat i två team; Ekenäs samt Karis-Pojo området. Vuxenteamet består av tre psykologer, tre specialsjukskötare i psykiatri, en socialarbetare och två psykiatrer (båda 1 dag i veckan). Inom Rehabcenter finns två specialsjukskötare i psykiatri, två närvårdare och ett vårdbiträde.

Till enheten kan man vända sig vid olika slag av kriser, psykiska problem samt för utredningar. Remiss behövs inte. Tid till psykiater fås via teamet.

Vuxenmottagningen har ett nära samarbete med HVC samt vid behov med A-kliniken, socialkansliet och specialsjukvården. 

Barn- och ungdomsteamet

Även barn och ungdomsteamet är uppdelat i två team; Ekenäs samt Karis-Pojo området. Barn- och ungdomsteamet består av sex psykologer och två familjeterapeuter. Barn- och ungdomsteamet betjänar barn, unga och deras familjer. Remiss behövs inte.

Kontakt till barn- och ungdomsteamet kan tas i frågor som gäller barns och ungas utveckling och mående, skolpsykologiskt arbete, föräldrastöd, uppfostringsfrågor m.m. Våra familjeterapeuter erbjuder familjerådgivning samt familje- och parterapi. 

Enhetens psykologer har alla ett eget ansvarsområde med rådgivningar, daghem och skolor.

 

För mer information: Servicekarta för mental- och missbrukarvården

Information om eRecept

Like it? Share it!