Stadsfullmäktiges möte 12.2.2018

Bland ärendena:
* Grunderna för Intern kontroll och riskhantering i Raseborg
* Utbildningsförvaltningens organisation

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.