Raseborgs stads fullmäktigemöte 4.12.2017

Bland ärendena:
* Budgeten 2018

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.