Stadsfullmäktiges möte 15.5.2017

Bland ärendena:
* Bokslut, verksamhetsberättelse, utvärderingsberättelse, personalbokslut 2016
* Arvodesstadgan
* Rapport kvartal 1

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.