Stadsfullmäktiges möte 18.4.2017

Bland ärendena: * HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors/ anhållan om budgetändring * Stadens organisation och förvaltningsstadga *Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!