Mediagalleri

FM-tävlingar i Karis idrottspark

FM i friidrott för åldersklasserna F/P 14-15 arrangerades 25.-27.8.2017 i Raseborg på Karis centralidrottsplan. Tävlingarna samlade ca tusen idrottare.

Stadsfullmäktiges möte 19.6.2017

Bland ärendena:
* Val av stadsdirektör
* Gumnäs- Klockarudden, ändring av detaljplan (7602)

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Hem igen - kotiin taas

Clarissa, Emilia Ekström, Joseph, Mikko Sipola

Jubileumsåret Finland 100 år till ära har Raseborgs stad tagit fram en bestående tvåspråkig gåva som lever kvar även under de kommande 100 åren och som är tillägnad raseborgarna.
Gåvan är en fosterländsk hyllning till den hemort som man har kär.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Raaseporin kaupunki on tuottanut raaseporilaisille omistetetun, pysyvän kaksikielisen lahjan, joka elää vielä seuraavat 100 vuotta.
Lahja on isänmaallinen kunnianosoitus rakkaalle kotipaikalle.

Credits:

Musik/musiikki: E. Nyholm/N.Rosström
Text/teksti: P. Hiihtola
Tuottaja/producent: Erik Nyholm

Videoproduktion/videotuotanto:

Manus, regi och produktion/käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto: Niklas Rosström
Fotograf/kuvaaja,
Klippare/leikkaaja: Gugge Wasenius
Kamera: Gugge Wasenius & Laura Pulli

Skådespelare/ näyttelijät:

Freja Svensson
Olof Svenskberg
Birgitta Svensson
Nicke Björkqvist
Nette Talsi
Paul Oxley

Tack till Nic Jaschinksy och Jonte Ekholm för lånet av bilen
Tack till Erica Wulff och Andrej Svensson
PS-Communication-Finland, Thomas Forsström

Producerad av The Perfect Monday Group Oy Ab för Raseborgs stad

C & P 2017. All rights reserved

Utgivare/julkaisija:

Raseborgs stad/Raaseporin kaupunki

Marie Sandberg-Chibani
Lotta Lerviks
Sanna Himmelroos

Stadsfullmäktiges möte 5.6.2017

Bland ärendena:
* Val av ordförande och två viceordförande i stadsfullmäktige
* Val av stadsstyrelse
* Val av nämnder

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 15.5.2017

Bland ärendena:
* Bokslut, verksamhetsberättelse, utvärderingsberättelse, personalbokslut 2016
* Arvodesstadgan
* Rapport kvartal 1

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 18.4.2017

Bland ärendena:
* HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors/ anhållan om budgetändring
* Stadens organisation och förvaltningsstadga
*Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 13.2.2017

Bland ärendena:
* Val av centralvalnämnd 2013 - 2016/val av ledamöter och ersättare
* Inkomna invånarinitiativ under år 2016
* Motioner som inte slutbehandlats före 31.12.2016
* Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 12.12.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 12.12.2016. Bland ärendena:
* Budget 2017, ekonomiplan 2017-2019
* Invånarinitiativ i enlighet med kommunallagen § 23, för ett bevarande av närskolorna i Raseborg

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 14.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 14.11.2016.

Bland ärendena:
* Budgetändring gällande oanvänt investeringsanslag 2016, intern service
* Inkomstskattesatsen i Raseborg 2017
* Fastighetsskattesatserna i Raseborg 2017
*Beviljande av kapitallån till Novago Företagsutveckling Ab

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 7.11.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 7.11.2016.

Bland ärendena:
* Begäran om utlåtande/landskapsreformen/social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 26.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 26.9.2016. Bland ärendena:
* Stadens organisation och förvaltningsstadga

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 19.9.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 19.9.2016. Bland ärendena:

* Halvårsrapport 1.1 - 30.6.2016 / Budgetgrunder 2017
* Utvärderingsberättelse 2015/genmälen
* Stadens organisation och förvaltningsstadga


Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!