Mediagalleri

Stadsfullmäktiges möte 12.2.2018

Bland ärendena:
* Grunderna för Intern kontroll och riskhantering i Raseborg
* Utbildningsförvaltningens organisation

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

UNICEF Lapsiystävällinen kunta

UNICEFin tervehdys lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saajalle.
UNICEFs hälsning till mottagare av barnvänlig kommun-erkännande.

Stadsdirektörens vlogg 01/2018

I årets första vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska situation och hur arbetet med strategin framskrider.

Raseborgs stads fullmäktigemöte 4.12.2017

Bland ärendena:
* Budgeten 2018

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Raseborgs stads fullmäktigemöte 13.11.2017

Bland ärendena:
* Inkomst- och fastighetsskattesatserna i Raseborg 2018
* Skolstrukturen i Raseborg

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Villa Ormnäs invid havet - Villa Ormnäs meren äärellä

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Ormnäs på Ormnäsvägen 3 i Ekenäs. Tomtens 710-4-86-4 areal är 3784 m². På tomten finns ett unikt stockhus, Villa Ormnäs, som tidigare har fungerat som bostad, hantverksskola och kontor. Byggnaden har de senaste åren använts som kontorslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen. Tilläggsuppgifter: http://www.raseborg.fi/tomter/fastigheter

Raaseporin kaupunki tarjoaa myyntiin Villa Ormnäsin, Ormnäsintie 3 Tammisaaressa, Tontin 710-4-86-4 pinta-ala on 3784 m². Tontilla sijaitsee vanha ainutlaatuinen hirsirakennus Villa Ormnäs, joka on aiemmin ollut asuinkäytössä sekä toiminut kädentaitojen kouluna ja konttorina. Rakennus on viimeksi ollut toimistokäytössä. Irtaimisto ei kuulu kauppaan. Lisätiedot: http://www.raasepori.fi/tonttiporssi/kiinteistot

FM-tävlingar i Karis idrottspark

FM i friidrott för åldersklasserna F/P 14-15 arrangerades 25.-27.8.2017 i Raseborg på Karis centralidrottsplan. Tävlingarna samlade ca tusen idrottare.

Stadsfullmäktiges möte 19.6.2017

Bland ärendena:
* Val av stadsdirektör
* Gumnäs- Klockarudden, ändring av detaljplan (7602)

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Hem igen - kotiin taas

Clarissa, Emilia Ekström, Joseph, Mikko Sipola

Jubileumsåret Finland 100 år till ära har Raseborgs stad tagit fram en bestående tvåspråkig gåva som lever kvar även under de kommande 100 åren och som är tillägnad raseborgarna.
Gåvan är en fosterländsk hyllning till den hemort som man har kär.

Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Raaseporin kaupunki on tuottanut raaseporilaisille omistetetun, pysyvän kaksikielisen lahjan, joka elää vielä seuraavat 100 vuotta.
Lahja on isänmaallinen kunnianosoitus rakkaalle kotipaikalle.

Credits:

Musik/musiikki: E. Nyholm/N.Rosström
Text/teksti: P. Hiihtola
Tuottaja/producent: Erik Nyholm

Videoproduktion/videotuotanto:

Manus, regi och produktion/käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto: Niklas Rosström
Fotograf/kuvaaja,
Klippare/leikkaaja: Gugge Wasenius
Kamera: Gugge Wasenius & Laura Pulli

Skådespelare/ näyttelijät:

Freja Svensson
Olof Svenskberg
Birgitta Svensson
Nicke Björkqvist
Nette Talsi
Paul Oxley

Tack till Nic Jaschinksy och Jonte Ekholm för lånet av bilen
Tack till Erica Wulff och Andrej Svensson
PS-Communication-Finland, Thomas Forsström

Producerad av The Perfect Monday Group Oy Ab för Raseborgs stad

C & P 2017. All rights reserved

Utgivare/julkaisija:

Raseborgs stad/Raaseporin kaupunki

Marie Sandberg-Chibani
Lotta Lerviks
Sanna Himmelroos

Stadsfullmäktiges möte 5.6.2017

Bland ärendena:
* Val av ordförande och två viceordförande i stadsfullmäktige
* Val av stadsstyrelse
* Val av nämnder

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 15.5.2017

Bland ärendena:
* Bokslut, verksamhetsberättelse, utvärderingsberättelse, personalbokslut 2016
* Arvodesstadgan
* Rapport kvartal 1

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Stadsfullmäktiges möte 18.4.2017

Bland ärendena:
* HRT:s offert för tåg Helsingfors-Karis-Helsingfors/ anhållan om budgetändring
* Stadens organisation och förvaltningsstadga
*Genvägens affärsområde, detaljplan - godkännande av detaljplaneändring

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.

Like it? Share it!