Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Karjaan yhteiskoulu:

  • 1 vikarierande lärare i gymnastik och hälsokunskap, från och med 10.8.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 25.06.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.