Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Kirkonkylän koulu:

  • 1 klasslärare, för tiden 1.8.2018 – 31.7.2019.

Tjänsten lediganslås att sökas senast 28.5.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.