Vi söker undervisningspersonal till Höjdens skola:

  • 1 klasslärare, för tiden 08.01.2018 – 02.06.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 12.12.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!