Vi söker undervisningspersonal till Svartå skola:

  • 1 klasslärare för åk 3-4, 23h undervisning, inkluderar textilslöjd i åk 3-6 och 6h specialundervisning, för tiden 23.10.2017 – 31.12.2017 med eventuell förlängning till 2.6.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 18.10.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!