Raseborgs stad söker en vikarie för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Vikarien ansvarar för psykologservicen för svenskspråkiga barn och unga

Vikariatet är från 2.10 till 31.12.2017 med möjlighet till förlängning. Du kan också börja senare eller jobba förkortad arbetstid om det passar dig bättre. Vikariatet är till barn- och ungdomsteamet i Ekenäs.

Barn- och ungdomsteamet består av sju barn- och ungdomspsykologer samt två familjeterapeuter. Nära samarbete görs med specialbarnträdgårdslärare, familjeterapeut, talterapeut och personal från barnrådgivningen samt elevvården. Arbetet är mångsidigt och givande och förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog eller studerande i slutskedet av studierna. Goda språkkunskaper i svenska förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.
Utdrag ur straffregister bör visas vid anställning. Vid behov kan vi erbjuda gratis busstransport till och från Helsingfors.
Lönesättning enligt AKTA.

Mera information ger enhetschef Helena Schöldström, tfn 019 289 3221 eller psykolog Christina Lönnberg 019 289 3230.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 29.09.2017 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!