Raseborgs stad söker två vikarier för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Det ena vikariatet är för tiden 1.9.-31.12.2017 med möjlighet till förlängning. Vikariatet är till barn- och ungdomsteamet i Ekenäs. Det andra vikariatet är för tiden 1.9.2017-31.7.2018 till barn- och ungdomsteamet i Karis.

Barn- och ungdomsteamet består av sju barn- och ungdomspsykologer samt två familjeterapeuter. Nära samarbete görs med specialbarnträdgårdslärare, familjeterapeut, talterapeut och personal från barnrådgivningen samt elevvården. Arbetet är mångsidigt och givande och förutsätter förmåga att arbeta såväl självständigt som i team.

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog eller studerande i slutskedet av studierna. Goda språkkunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska förutsätts.
Vi förväntar oss att du har social kompetens och förmåga att ta eget ansvar.
Utdrag ur straffregister bör visas vid anställning. Vid behov kan vi erbjuda gratis busstransport till och från Helsingfors.
Lönesättning enligt AKTA.

Mera information ger enhetschef Helena Schöldström, tfn 040 725 6820.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Ansökningstiden går ut 28.8.2017 kl. 15.00. Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

 

Like it? Share it!