Till Raseborgs stads dagvård rekryteras svensk- och finskspråkiga
ambulerande närvårdare med barnavårdsinriktning.

Behörighet för närvårdare med barnavårdsinriktning i enlighet med L272/2005 § 8.

Ansökningstiden går ut 2.6.2017 kl. 12.00.
Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen: careers.raseborg.fi.
Där finns de befattningar som lediganslås, beskrivning av dem och vad vi värdesätter hos de sökande.

 

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Like it? Share it!