Vi söker undervisningspersonal till de svenskspråkiga grundskolorna och Ekenäs gymnasium. Tjänsterna lediganslås att sökas senast 5.5.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Raseborgs stad söker personal till avdelningen för äldreservice:

1. En sjukskötare till vård i hemmet (Ekenäs)
2. En sjukskötare till vård i hemmet (Karis)
3. Två närvårdare till vård i hemmet (Ekenäs)
4. Två närvårdare till vård i hemmet (Karis)
5. En närvårdare till vård i hemmet (Pojo)

Ansvarsområden
Till dina arbetsuppgifter hör att leda och utveckla den rehabiliterande verksamheten i Raseborg.
I ansvarsområdet ingår fysioterapi, ergoterapi och talterapi.

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2001 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

Like it? Share it!