Raseborgs stad söker två vikarier för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Det ena vikariatet är för tiden 1.9.-31.12.2017 med möjlighet till förlängning. Vikariatet är till barn- och ungdomsteamet i Ekenäs. Det andra vikariatet är för tiden 1.9.2017-31.7.2018 till barn- och ungdomsteamet i Karis.

Vi söker undervisningspersonal till Karis svenska högstadium:

  • 1 timlärare i fysik och annat ämne, för tiden 11.8.2017 – 31.7.2018

Tjänsten lediganslås att sökas senast 4.8.2017 kl. 12:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Vi söker undervisningspersonal till finskspråkiga Hakarinteen koulu:

  • 1 vikarie för klasslärare, för tiden 1.8.2017 – 31.7.2018 (ingår GY undervisning)

Tjänsten lediganslås att sökas senast 30.7.2017 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raasepori.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Raseborgs stad söker en sjukskötare till att samarbeta med Västra Nylands invandrarbyrå med hälsostationerna i Karis och Ekenäs som verksamhetsställe. Uppgiften är på viss tid 1.9.2017-31.12.2018.

Nylands förbund ledigförklarar tidsbundna anställningsförhållanden som bereder landskapets verksamhet och inledningsfas från och med 21.8.2017 eller enligt överenskommelse. Det är önskvärt att de valda personerna kan påbörja arbetet senast 1.9.2017.

Anställningsförhållandena är tidsbundna fram till 31.12.2018. Det är frågan om projektartat arbete. Anställningarna kan vid behov förlängas i ett senare skede, beroende på tidtabellen för genomförandet av vård- och landskapsreformen. Läs mer här

Like it? Share it!