Raseborgs stad söker en drivkraftig chefsläkare. Vi kan erbjuda Dig ett gott arbetsklimat, god samhörighet, självständigt arbete och utmanande arbetsuppgifter.

Raseborgs stads sysselsättningsavdelning söker en sysselsättningskoordinator till ett fortlöpande arbetsavtal.

Uppgifter: Arbetet är självständigt och kräver att du kan ta egna initiativ, men också att du har god samarbetsförmåga. Till uppgifterna hör att intervjua och motivera arbetslösa samt att kartlägga framtida möjligheter till arbetslivet, studier eller annan aktiv sysselsättning. Dina viktigaste samarbetsparter utöver sysselsättningstjänsterna är TE-byrån och olika arbets-, studie- eller arbetsverksamhetsplatser. Uppgiften kräver tillgång till egen bil.

Behörighetskrav: Yrkeshögskole- eller motsvarande utbildning samt goda kunskaper i svenska och finska.

Vi räknar som merit: God social kompetens, god samarbetsförmåga, arbetserfarenhet och kännedom om området.

Raseborgs stad är en dynamisk och livskraftig stad i Västra Nyland. Staden har en enastående natur, ett rikt kulturarv och är belägen nära huvudstadsregionen. Raseborg är en tvåspråkig stad med ca 28 000 invånare. Inom den småbarnspedagogiska verksamheten och förskolan har vi idag ca 1 150 barn och en personal på ca 280 personer.


Till Raseborgs stads småbarnspedagogik rekryteras en daghemsföreståndare.

Vi söker dig med intresse för att leda och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik tillsammans med oss.

Ansvarsområdet omfattar två daghem: Kila daghem och Svartå daghem. Du fungerar som närförman för personalen på daghemmen, leder det pedagogiska arbetet och ansvarar för enhetens budget.

Välkommen till Raseborg!

Raseborg är en vidsträckt, naturskön tvåspråkig stad med svensk majoritet och ca 28 500 invånare.
Kommunen har flera verksamhetspunkter för tandvård. Vi har patientdatasystemet Effica och digitaliserad röntgen.

Vi söker nu:

- HÄLSOVÅRDSCENTRALTANDLÄKARE (1 tjänst)

Kompetenskraven är i Finland legitimerad tandläkare och goda språkkunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra (språkintyg).
Löne- och övriga förmåner enligt gällande kollektivavtal. Prövotiden är 6 månader. Vi förväntar oss att du har social kompetens, förmåga att ta eget ansvar och att du ser positivt på nytänkande och förändring.

Nu behöver vi förstärkning till vårt IT-team!
Vi söker en systemexpert vars uppgift är att utveckla Raseborgs stads dataförvaltning och möta de växande krav som ställs på kommunal IT. Stadens IT-nätverk omfattar kring 100 servrar, 1800 arbetsstationer och ett växande antal mobila enheter.

För att fungera framgångsrikt i uppgiften krävs:
• gedigna kunskaper om datanät, servrar och lagringssystem
• kunskaper i Microsofts system (Active Directory)
• för uppgiften lämplig examen (t.ex. yrkeshögskoleexamen inom IT) eller motsvarande kunskap
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska
• flexibilitet, stresstålighet och ett serviceinriktat arbetssätt
• arbetserfarenhet av liknande uppgifter
• kunskap att koordinera större helheter, projekt och fungera som ”team leader”
• att du kan jobba både självständigt och i team

Like it? Share it!