Raseborgs stad söker en uppsökande ungdomsledare till sysselsättningstjänsterna fr.o.m. 1.8.2017.

Raseborgs stad söker en familjehandledare till den förebyggande hälsovården/familjecenter fr.o.m. 1.8.2017.

Som vårdbiträde deltar du i vårdarbetet samt sköter bl.a. städning och köksuppgifter.

Raseborgs stad söker en närvårdare till serviceboendeenhet Villa Anemone.

Till Raseborgs stads dagvård rekryteras svensk- och finskspråkiga
ambulerande närvårdare med barnavårdsinriktning.

Like it? Share it!