Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg.

Raseborgs Hyresbostäder Ab som ägs av Raseborgs stad handhar fastighetskötseln och disponentverksamheten för stadens hyreshusbolag i Karis, Pojo och Svartå. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 500 hyresbostäder.

Nu söker vi en FASTIGHETSSKÖTARE i ordinarie arbetsförhållande.

Arbetet är självständigt och omfattar bl.a. skötsel av utomhusområden, mindre reparationsarbeten samt kontroll och underhåll av teknisk utrustning. Arbetet förutsätter körkort. Lön enligt kollektivavtalet AVAINTA. Vid anställning tillämpas en prövotid på fyra månader och av den valda krävs godtagbart läkarintyg.
Arbetsförhållandet inleds den 1.6.2017 eller enligt överenskommelse.

Musikinstitutet Raseborg (Raseborg – Hangö – Ingå) anställer följande lärare:

  • Lärare i gitarrspel; genrerna klassisk och vid behov pop-jazz (tjänst 01.08.2017-)
  • Lärare i sång, i undervisningen kan ingå körledning och musikens grunder.
    Kunskaper i pianospel är en fördel. (tjänst 01.08.2017-)
  • Timlärare i gitarrspel, klassisk genre (timlärare 01.08.2017-)

Till Musikinstitutet Raseborgs verksamhetsområde hör förutom värdkommunen Raseborg (Ekenäs, Karis) även Hangö och Ingå. Institutets undervisningsspråk är svenska och finska. Undervisningen ordnas enligt fördjupad lärokurs inom grundläggande konstundervisning.

Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2001 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

Like it? Share it!