Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 53/2018/2 av 12.4.2018 beviljat tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.

Sökande: Nord Stream 2 AG

Ärende: Anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser.

Beslutet och kungörelsen kan dessutom läsas på adressen: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu