En samordnad plan för recipientkontroll av Lojo sjö har 26.2.2018 lämnats in för godkän­nande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (verkningarna på vattenmiljön) och Närings‑, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (verkningarna på fisket och fiskbestånden).

Kontrollplanen (på finska) hålls framlagd 12.3.2018-20.4.2018 i Raseborgs stad, stadskansli, Gustaf Wasas gatan 10, Ekenäs.

Planen kan också läsas härifrån pdf Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelma

Like it? Share it!