21.4.2017

- 710-665-1-129 Uppgård,

-710-665-3-22 Borgby,

- 710-711-1-30 Thorby, Pojo

Ovan nämnda beslut har givits den 24.4.2017 efter anslag.

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 21.4. - 9.5.2017.

Like it? Share it!