20.3.2017

Utkast till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 27.3.-30.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman 019 289 3844.

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Båssastranden hålls torsdag 6.4.2017 kl 18.00. Eke Golf Lustigkullavägen 19, 10600 Ekenäs

Välkomna!

Planläggningsnämnden

 

Like it? Share it!