Damkören Girls

I föreningsregistret finns förutom Raseborgsföreningar även föreningar från Hangö och Ingå.

Föreningar med hemort Raseborg kan ansöka om understöd från kulturnämnden. Ansökningstiden är årligen inom mars månad. Ansökningsblankett 

 

Anmäl om nya föreningar eller adressförändringar. Kom ihåg att uppdatera föreningsregistret varje gång kontaktpersonerna byts. På det sättet är föreningen lättare att nå.

Västnyländska ungdomsringens hemsida finns de flesta föreningshus i trakten listade med bilder och kontaktuppgifter.

Like it? Share it!