Klientavgifter inom social- och hälsovård framgår ur nedanstående länk.

 

pdf Klientavgifter 2017

 


SHM: Klientavgifter inom social- och hälsovården

 

Like it? Share it!