Klientavgifter inom social- och hälsovård framgår ur nedanstående länk.

 
pdf Klientavgifter 1.1.2018


SHM: Klientavgifter inom social- och hälsovården

 

Like it? Share it!