Simhallen är stängd 16.6-27.7.
28.7-3.8 är simhallen öppen kl. 11.00-16.00 så att kassan stänger kl. 15.00.
4-5.8. är simhallen stängd


Gymmet
är stängt 16-24.6.
25.6-6.7 är gymmet öppet måndagar-torsdagar kl. 7.00-15.00
                                         fredagar kl. 7.00-14.00
7-22.7 är gymmet stängt
23-27.7 är gymmet öppet måndagar-torsdagar kl. 7.00-15.00
                                         fredagar kl. 7.00-14.00
28.7-3.8 är gymmet öppet kl. 10.00-16.00.
4-5.8 är gymmet stängt

Fr.o.m. 6.8 har simhallen och gymmet normal öppethållning.

OBS! Gymmet endast med seriebiljett som skall köpas från simhallskassan senast den 15.6 kl. 20.00!