Kulturkaffe 1.11. kl. 10.00 i Lokalarkivet Arresten, Karis

Välkommen!

Utställning i Galleri Fokus – Raseborgs stads konstinköp 2016
24.10.–17.11.2016

Raseborgs stads konstsamling har i huvudsak tillkommit genom konstinköp och donationer. Kärnan i konstsamlingen utgörs av bildkonst och konstnärer anknutna till Raseborg.

Skall du ordna bröllop eller någon annan fest? Sigurd Snåre-salen i centrala Ekenäs finns på gångavstånd från stadens service. Festsalen som även kan bokas för privata tillställningar rymmer ca 125 personer vid dukade bord. Vill du boka Sigurd Snåresalen? Ring 019-289 3918 eller 019-289 3931. Läs mer

Like it? Share it!