Kulturnätverket Produforum bjuder på
Kulturkaffe ti 31.3 kl. 14-16
i allaktivitetsrummet i Karis bibliotek 2 vån, Centralgatan 90, Karis.
Hälsningar från årets stora kulturträff Kulturtalkot, som ägde rum i Fiskars 28.2.
- Vi diskuterar bland annat hur vi går vidare med de projektidéer som kom fram under Kulturtalkot samt annat aktuellt.
- Vi spånar även eventuella tankar kring nästa års stora kulturträff.
- Produforum har ett anslag för att arrangera ändamålsenliga kurser så ytterligare kursidéer kan diskuteras.

Före Kulturkaffet 31.3 kl. 13-14 i samma utrymme som ovan har den som vill möjlighet att delta i en workshop kring projektplanering med Anki Hellberg-Sågfors.

Kulturnämnden fördelar allmänna kulturunderstöd och projektunderstöd åt föreningar och sammanslutningar eller åt enskilda konstutövare.

Fullständiga ansökningar bör lämnas in senast 31 mars 2015 kl. 15.00 under adressen:
Raseborgs stad, PB 58, 10611 Raseborg eller till FrontOffice i Ekenäs (Ystadsgatan 3).

Skall du ordna bröllop eller någon annan fest? Sigurd Snåre-salen i centrala Ekenäs finns på gångavstånd från stadens service. Festsalen som även kan bokas för privata tillställningar rymmer ca 125 personer vid dukade bord. Vill du boka Sigurd Snåresalen? Ring 019-289 3918 eller 019-289 3931. Läs mer

Raseborgs stads kulturbyrå finns i samma hus som Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8, 1060 Ekenäs.

Byråns besökstider är vardagar kl. 10 – 16.

Like it? Share it!