Självständighetsdagens program börjar med lokala uppvaktningar och gudstjänster i respektive kommun / stad. Den egentliga festen  Tillsammans – Yhdessä  börjar kl. 15.00 i Ingå Aktia Arena.

Till och från festen arrangeras gratis busstransport från Bromarv-Tenala-Ekenäs samt Antskog-Fiskars-Pojo-Karis och Svartå. Närmare upplysningar om tidtabellen och anmälningsförfarande meddelas senare. Festen är planerad så att man hinner hem för att kunna följa med slottsbalen på tv.

Festen är öppen för alla, det viktiga är att vi firar Tillsammans!

Även de som uppträder är många, närmare 200 st. Det är ett medvetet val att så många som möjligt skall kunna ta del av hundraårs-jubileet och därför har vi valt att ta med med stora grupper och föreningar som uppträder med verk som är aktuella under Finland 100-året.

Festtalare på jubileumsfesten är författare Kjell Westö, just nu aktuell med boken Den svavelgula himlen. Kommunernas hälsningar framförs av Jarl Boström, kommundirektör i Ingå och Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg.

Programmet speglar Finland genom tiderna och inleds med en fornnordisk fanfar av Karina Heerman Group.

I programmet ingår två stora orkestrar, nämligen Raseborg Sinfonietta från Raseborgs kulturinstitut, dir. Antti Soininen samt Dragsviks traditionsmusikkår, dir. Helge Dahl. Dragsviks traditionsmusikkår kommer att uppträda tillsammans med basen Heikki Orama samt med Jubileumskören från Västra Nylands sång- och musikförbund, dir. Teddy Granroth.

Det blir även utdrag ur pjäserna Footloose från Raseborgs Sommarteater och Okänd soldat ur sommarteatersatsningen i Harparskog. Vi kommer också att få se ett utdrag ur Degerbyrevyn Sjutton så självständigt.

Västnyländska spelmän och folkdansare uppträder tillsammans och fler dansuppvisningar blir det med både Ingå Disco & Show Dancers samt Hurja Piruetti - Västra Nylands Dansinstitut.

Som konferenicerer fungerar Lilli Sukula-Lindblom och Henrik Wickström. Festen avslutas med Vårt land och kaffeservering.


Bakgrund till festen 6.12.2017

Jubileumsåret Finland 100 firas på olika sätt i kommunerna.
I Västnyland har det funnits en tradition att fira vissa jubileumsår gemensamt. Inför 80- årsjubileum av Finlands självständighet beslöt Hangö, Ekenäs, Karis, Pojo och Ingå, på initiativ av kultursektorerna, att arrangera en gemensam västnyländsk självständighetsfest. Konceptet visade sig lyckat och kommunerna enades om att vart 5:e år ordnas regional självständighetsfest. Festen hölls första gången i Hangö år 1997.

Sedan första gemensamma festen har det skett kommunfusioner och det gemensamma firandet har minskat. De enskilda kommunerna har alltid själva beslutat om huruvida de deltar i ett gemensamt jubileumsarrangemang eller firar i den egna kommunen.

Värdkommunen har ställt upp med faciliteter, teknik och servering.

Beträffande kostnader har de enskilda kommunerna stått för kostnaderna i samband med det egna programbidraget och för gemensam (buss)transport till festplatsen. Dessutom har samtliga kommuner deltagit i kostnaderna för en gemensam annonsering. Serveringen har värdkommunen svarat för.
Uppvaktningarna har skett i normal ordning i kommunerna före festen.

Like it? Share it!