Tågtrafiken mellan Helsingfors och Raseborg underlättas fr.o.m. 13.8.2017. Då inrättas två nya tågturer. Linjen för L-tåget från Helsingfors ca kl. 23:00 förlängs från Kyrkslätt till Karis, dit tåget anländer ca kl. 0:15. Detta tåg trafikerar under samtliga veckodagar. Samma tågenhet trafikerar under vardagar det första Y-tåget från Karis före kl. 6:00 och anländer till Helsingfors före kl. 7:00.

Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. På resor mellan Karis, Sjundeå och HRT-området tillämpas VR:s tariff för närtrafik och används VR:s biljettprodukter.

Raseborgs stad har undertecknat ett avtal med samkommunen Helsingforsregionens trafik och Sjundeå kommun om ordnandet av närtågstrafik och fördelningen av kostnaderna.
Syftet med avtalet är att förbättra förbindelserna till Helsingforsregionen för invånarna i Raseborg och Sjundeå. Avtalet är i kraft under tiden 13.8.2017–9.12.2018.

Like it? Share it!