Föreningar kan inom marsmånad ansöka om understöd för sin verksamhet och om användning av stadens lokaliteter. Ansökan om understöd för verksamhet och om lokaliteter för regelbunden användning ska inlämnas senast den 31 mars 2017 kl. 16. I år är det möjligt att göra ansökan elektroniskt.

Föreningar kan söka understöd för sin verksamhet under år 2017 av bildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, grundtrygghetsnämnden och stadsstyrelsen. Då understöd beviljas iakttas principen att en och samma förening kan få understöd av endast ett av stadens organ.

Föreningar registrerade i Raseborgs stad, vilka för regelbunden användning önskar disponera lokaliteter som tillhör staden, kan skriftligt ansöka om dem via samma ansökningssystem.

Närmare information och ansökningsblanketter finns på stadens hemsida.

Like it? Share it!