Raseborg Expo ordnas i Karis den 26–27 maj 2017 och denna gång med betoning på boende och välmående.

Mässan ordnas vid Karis idrottscentrum, Idrottsgränd 3, delvis inomhus i bollhallen men delvis utomhus på parkeringen.

Målgruppen är också i år invånarna i huvudstadsregionen och boende i Västnyland med intressen och behov inom bo och byggande samt välmående.

Raseborgs stad deltar i mässan (på avdelningen E8) och erbjuder sakkunnighjälp om boende och byggande, tomter, företagsetableringar samt miljöfrågor. Därtill finns stadens försäljningsobjekt till salu.

På plats finns fastighetsförsäljare och centrala aktörer inom branschen för att på en och samma gång bättre kunna betjäna dem som intresserade av ny bostad eller boendeform i Raseborg.

Läs mer på webbplatsen eller mässorganisatörens Facebook-sida.

Like it? Share it!