Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
MOD_HILMA_
Ilmanvaihtoverkon puhdistus 14.9.2017 2.10.2017 12:00 Nationellt meddelande om upphandling

 

 

Like it? Share it!