Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus -putkiurakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - ilmanvaihtourakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - rakennusautomaatiourakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin kaupungintalon saneeraus - sähköurakka 26.4.2017 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-annons
Raaseporin uusi kaupungintalo 26.4.2017 MOD_HILMA_JALKI_ILMOIT EU-annons

Like it? Share it!