Lagen om grundläggande utbildning har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde i kraft 1.1.2015 och genom vilken det blir obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Från och med 1.8.2015 ska barnen året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

 

Förskoleundervisning ges vid samtliga daghem, om med beaktande av områdets särdrag, ett tillräckligt antal skolbarn anmäler sig (minst 7 barn). Föräldrarna ansöker om förskoleplats för sitt barn till det daghem de själva önskar. Kommunen förbehåller sig rätten att enligt omdöme omfördela förskolebarnen utgående från platsantal och personalresurser.

Varje daghem har fastslagna verksamhetstider för förskolan kl. 9.00-13.00 (4 h/d). Förskolan följer skolans verksamhetsdagar med tex. jullov, sportlov och sommarlov.

Förskolan uppgår till ca 700 timmar/år. Dessa timmar är avgiftsfria medan eventuell övrig dagvård är avgiftsbelagd.

 

Förskoletransport

För elever i förskoleundervisningen ordnas skjuts från hemmet till närförskolan och från förskolan till hemmet ifall resan är 3 km eller mer.

Ifall eleven är i dagvård före eller efter förskolan och förskoleundervisning inte ges på samma ställe, ordnas skjuts också mellan daghemmet och förskolan.

Man anhåller om förskoleskjuts med en för ändamålet avsedd blankett. Dagvårdschefen besluter om skjutsrätt.

I undagsfall kan man anhålla om avgiftsbelagd förskoleskjuts med avsedd blankett.

 

Förskoletransporten följer skolans arbets- och lovtider.

 

Läsårets 2017-2018 arbetstider i stadens skolor

 

Vårterminen 2017

Måndag 9.1.2017 - lördag 3.6.2017
Sportlov: måndag 20.2.2017 - söndag 26.2.2017
Påsk: fredag 14.4.2017 - måndag 17.4.2017

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - söndag 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

Like it? Share it!