AKTUELLT

 

Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet fr.o.m. 1.3.2017

 

Lagen om klientavgifter träder i kraft 1.3.2017, vilket innebär en del förändringar i dagvårdsavgifterna.

Ändringar i inkomstgränser och avgiftsprocenter:

Antal personer i familjen  Nuvarande inkomstgräns
euro/mån.
Nuvarande avgiftsprocent Nuvarande bruttoinkomst för  den högsta avgiften per månad
2 1 403 11,5% 3 925
1 730  9,4%  4 815 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9%  5 999 

 

Antal personer i familjen Ny inkomstgräns
euro/mån.

Avgifsprocent
oförändrad

Bruttoinkomst för den högsta avgiften euro per månad.

2 1 915 11,5% 4 437
1 915  9,4%  5 000 
2 053  7,9%  5 724 
2 191  7,9%  5 862 
2 328  7,9% 

5 999

 

 

Avgiften för småbarnspedagogik på heltid får vara högst 290€ per månad per barn. Avgiften för det andra barnet i åldersordning är 90% av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.


Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser inom samma kommun baserar sig avgiften på den vårdnadshavares inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt befolkningsregistercentralen. Ifall barnet deltar i småbarnspedagogik i två kommuner bestäms avgiften separat i de båda kommunerna

Om barnets vårdnadshavare reserverar  en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för juni och juli månad och inte meddelar om frånvaro, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras. För barn utan dagvårdsavgift uppbärs hälften av minimi dagvårdsavgiften som är 27€/månad.

Vid beräkning av den genomsnittliga tid som barn deltar i  småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Detta gäller inte barn med begränsad rätt till småbarnspedagogik 25h/vecka (5h/dag eller 8h, 3 hela dagar).

 

Nya procentenheter för uträknandet av dagvårdsavgifter, gäller även för förskolebarn som utöver förskoletiden kl. 9-13 har behov av småbarnspedagogisk verksamhet:

Vårdtid/vecka  Vårdtid/
kalendermånad
Avgiftsprocent
35 - 50h/vecka över 150h/månad 100% 
25 - 35h/vecka max. 150h/månad 80%
25h/vecka max. 110h/månad  70% 
20h/vecka max. 88h/månad 60%
*10h/vecka max. 44h/månad 20%
* Endast förskolebarn kan välja alternativ 10h/vecka

 


Läsåret 2017-2018 arbets- och lovtider i stadens skolor

   

Vårterminen 2017

Måndag 9.1.2017 - lördag 3.6.2017
Sportlov: måndag 20.2.2017 - söndag 26.2.2017
Påsk: fredag 14.4.2017 - måndag 17.4.2017

 

Höstterminen 2017

Tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov: torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov: lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

 

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

 

 

Like it? Share it!