Aktuellt

 

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik begränsas inte mera i Raseborg fr.o.m. 1.8.2018

Bildningsnämnden har beslutat att fr.o.m. 1.8.2018 inte längre begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Med motiveringen att den eventuella ekonomiska nyttan är svår att påvisa, barns jämlika rätt till utveckling, lärande och varaktiga kamratförhållanden äventyras samt med att de privata aktörernas ekonomiska förutsättningar att bedriva småbarnspedagogik försämras genom begränsningen av den subjektiva rätten.


Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

Den nya småbarnspedagogiken baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som har utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Grunderna är en nationell föreskrift enligt vilken de lokala planerna för småbarnspedagogik och barnets egen plan för småbarnspedagogik görs upp. Småbarnspedagogiken är ännu tydligare en del av det finländska utbildningssystemet. Den är en helhet som består av fostran, undervisning och vård och i vilken pedagogiken betonas.

pdf Plan för småbarnspedagogik i Raseborgs stad 2017

 


Läsåret 2018-2019 arbets- och lovtider i stadens skolor/förskolor

   

Vårterminen 2018

Måndag 8.1.2018 - lördag 2.6.2018
Sportlov: måndag 19.2.2018 - 25.2.2018
Påsk: fredag 30.3.2018 - måndag 2.4.2018

 

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

 

 

 

Like it? Share it!