Karis och Ekenäs bibliotek säljer avskrivna böcker under sommarmånaderna. Vuxenböcker kostar 50 cent, barnböcker 20 cent och tidskrifter 10 cent. Välkommen att göra fynd!

Like it? Share it!